ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за : „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на ‘ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ’ ЕАД, гр. Варна”

Преписка: 01389-2011-0001

Описание: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД гр. Варна”, чрез сключване на следните видове застраховки: 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на МПС; 2. Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт; 3. Застраховка „Трудова злополука”; 4. Застраховка „злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите; 5. Застраховка „живот” на билетопродавачите на граждански договор; 6. Застраховка „Каско” на сухопътни превозни средства без кражба; 7. Застраховка „Каско” на сухопътни превозни средства, вкл. кражба; 8. Застраховка „Имущество” на контактната мрежа; 9. Застраховка „имущество” на административната сграда и складови наличности.

Срок за получаване на документация за участие: 14.02.2011 г. Час: 16:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.02.2011 г. Час: 16:00

Документация: Документация по процедурата , РАЗЯСНЕНИЕ 1, РАЗЯСНЕНИЕ 2, РАЗЯСНЕНИЕ 3

Лице за контакт: "Градски транспорт" ЕАД Варна, ул.Тролейна 48, За: Николай Чолаков, България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Изтегли документи

Помощ?