Публична покана 9033486/09.09.2014 за доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на Градски транспорт ЕАД

Предметът на обществената поръчка включва доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 3 (три) обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – доставка на работно облекло
- Обособена позиция №2 – доставка на работни обувки
- Обособена позиция №3 – доставка на лични предпазни средства

Линк към поканата в сайта на Агенция по обществени поръчки

Изтегли документи

Помощ?