Разяснение относно ОП с предмет: Доставка на рез. части за автобусната техника на ,,Гр. Транспорт" ЕАД - Варна по 13 обособ. позиции